Szanowni rodzice i uczniowie

 Strona główna  Możliwość komentowania Szanowni rodzice i uczniowie została wyłączona
Kwi 252019
 

W związku z zawieszeniem od 27.04.2019 r przez związki zawodowe strajku nauczycieli, informujemy, że od poniedziałku, tj. 29 kwietnia rozpoczynają się wszystkie zajęcia zgodnie z planem.
Jednocześnie przypominamy, że 2 maja jest ustalonym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i w tym dniu świetlica będzie czynna od 8.00 do 14.00
Z poważaniem 
Barbara Len

Szanowni rodzice i uczniowie

 Strona główna  Możliwość komentowania Szanowni rodzice i uczniowie została wyłączona
Kwi 242019
 

W szkole nadal trwa akcja strajkowa, wobec powyższego nie odbywają się planowe zajęcia edukacyjne.
W dniach 25 – 26 kwietnia (czwartek i piątek) oprócz zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej zapraszamy na NIEOBOWIĄZKOWE zajęcia przedmiotowe wg poniższego harmonogramu:
Edukacja wczesnoszkolna klasy I, II i III od 8.55 – 11.30
Zajęcia przedmiotowe: klasy IV, V i VI od 8.00 do 11.30 (język angielski, matematyka, historia, plastyka);
Zajęcia przedmiotowe: klasa VII od 8.45 do 12.25 (historia, matematyka, j. angielski, chemia/fizyka)
Zajęcia przedmiotowe: klasy VIII od 9.50 do 13.30 (fizyka, matematyka, j. angielski, chemia/historia)
Świetlica jest czynna od 6.30 do 17.00. Obiad jest wydawany od 12.00 do 13.00.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Z poważaniem
Barbara Len
dyrektor szkoły

Szanowni rodzice

 Strona główna  Możliwość komentowania Szanowni rodzice została wyłączona
Kwi 232019
 

Z przykrością informuję, że strajk trwa nadal, w związku z powyższym nie jestem w stanie zapewnić realizacji zajęć dydaktycznych. Od dnia jutrzejszego zajęcia opiekuńcze będą organizowane w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-17.00. Obiady będą wydawane.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem
Barbara Len
dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice

 Strona główna, Uncategorized  Możliwość komentowania Szanowni Rodzice została wyłączona
Kwi 082019
 

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia dzisiejszego, tj. 8.04 2019r., nauczyciele w zdecydowanej większości przystąpili do strajku. W związku z powyższym nie odbywają się zajęcia edukacyjne, natomiast organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej. Obiady są wydawane w godzinach jak poniżej.
Jednocześnie przypominamy, że dni 10, 11, 12 i 17 kwietnia są ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.
Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej z uwagi możliwość zmiany sytuacji.
Z poważaniem
Barbara Len
dyrektor szkoły

Szanowni rodzice

 Strona główna, Uncategorized  Możliwość komentowania Szanowni rodzice została wyłączona
Kwi 042019
 

Ze względu na podtrzymanie terminu rozpoczęcia strajku, od dnia 8 kwietnia nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły. Zgodnie z wytycznymi Zarządu ZNP dyrektor szkoły otrzyma listę strajkujących w dniu 8.04.2019 r., co oznacza, że nie jest znana liczba nauczycieli, którzy przystąpią do strajku . Dlatego zwracamy się z prośbą, by w przypadku ogłoszenia strajku przez Związki Zawodowe, podjęli Państwo starania w celu zapewnienia opieki swoim dzieciom. 
W tych dniach nie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne, natomiast zajęcia opiekuńcze będą organizowane zgodnie z godzinami pracy świetlicy szkolnej. Stołówka będzie wydawała obiady.
Ponadto przypominamy, że dni 10, 11 i 12 oraz 17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szanowni Rodzice

 Strona główna, Uncategorized  Możliwość komentowania Szanowni Rodzice została wyłączona
Mar 292019
 

W związku z zapowiadaną akcją strajkową dyrektor szkoły informuje, że za przystąpieniem do strajku w referendum opowiedziało się 79,17% pracowników szkoły. Zgodnie z powyższym, począwszy od 8 kwietnia, pracownicy mają prawo przystąpić do strajku.
Prosimy zatem o zapoznanie się z załączonymi informacjami.

Strona główna

 Kontakt, Strona główna  Możliwość komentowania Strona główna została wyłączona
Paź 282013
 

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest szkołą wzajemnego szacunku, akceptacji i tolerancji.

Naczelny cel:

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego jest otwarty na świat i ludzi, tolerancyjny, kreatywny, zdolny do samodzielnego rozwiązywania problemów, ukształtowany w poszanowaniu tradycji i kultury.

Skontaktuj się z nami :

40-111 Katowice
ul. Krzyżowa 12

telefon:  (32) 250-27-52

e-mail:sp19@sp19.org

Konta bankowe Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach

1. konto dochody budżetowe – opłaty za duplikaty legitymacji, odpisy świadectw, opłaty za wyżywienie

42 1020 2313 0000 3102 0515 0950

2. konto depozyt – Wpłaty na zielona szkołę

19 1020 2313 0000 3102 0515 0976

dygit1 dygit2

Aby zobaczyć historyczne Kroniki naszej szkoły – zajrzyj